Regen valt bij bakken uit de lucht, en toch maken we er maar zelden gebruik van. Hoog tijd dus om dit water op te vangen vooraleer het in de riolen verdwijnt en uit te testen hoe het een waardige plaats kan ver/heroveren in de stad.

Het Properwaterpaviljoen is een houten constructie die makkelijk is op te bouwen en weer af te breken in de publieke ruimte van de stad. Met haar trechterdak vangt het regenwater op en met een low-tech filtersysteem zuivert het water volgens de verschillende vereisten van gebruik.

Het paviljoen zelf is een plaats voor ontmoeting, debat en uitwisseling: alfabetiserings-klassen, huiswerkschooltjes, speelpleinwerkingen kwamen op ontdekking; er vonden debatten plaats rond het recht op (gratis) toegang tot water en café rond internationale solidariteit en geschiedenis. Naast info-momenten waarop bouw-advies werd gegeven, kon er in ateliers ook getimmerd, getekend en gebrouwen worden. Er ontstonden synergieën met stadsfestivals als TokTocKnock (KVS), Matongé-Europa (Verbindingsbureau Brussel-Europa), het Biodiversiteitsparcours (Museum voor Natuurwetenschappen en EGEB).

Website