De inhuldiging van de toren Limite Limite was ook de lancering van een wijkorganisatie. De bouw van de toren had een unieke coalitie van lokale bewoners, winkeliers, ondernemers en scholen bijeengebracht. Om het forum voor lokale ontwikkeling voort te zetten dat uit deze samenwerking voortkwam, stelde City Mine(d) voor om een non-profitorganisatie te lanceren, die al deze partners formeel bond.

De non-profitorganisatie heette Limite Limiet en de leden waren buurtbewoners, winkeliers, schoolbestuurders maar ook lokale en regionale politici en vertegenwoordigers van andere belangengroepen.

De organisatie werd gesteund door de Vlaamse overheid in Brussel en de Hogeschool Vlekho en had vaste staf van twee. De CEO van de JP Morgan Guarantee Trust Company, die ook financieel bijdroeg aan de bouw van de toren, nam het voorzitterschap van het bestuur waar. De organisatie kreeg grote bekendheid als de eerste “bottom-up growth coalition”.