Het proces Limite Limite inspireerde lokale architectuurscholen meermaals om hun studenten te confronteren met de realiteit van de openbare ruimte. Tijdens workshops van één tot twee weken werden studenten gevraagd om met voorstellen te komen voor het toepassen van de leidende gedachten van Limite Limite – lokaal, visueel, boeiend, inclusief – voor een site-specifieke interventie.

Het atelier van architect Marc Godts in St-Lucas Brussel was de eerste in 1999 – ver voordat de toren klaar was – om mee te doen. Na een briefing over de buurt mochten studenten geschiedenis, morfologie of sociologie in hun concept belichten om met de lokale bevolking om te gaan. Sommige voorstellen groeiden verder dan de conceptuele en academische grenzen van de school en bleven werken met de buurt lang nadat de cursus was afgerond. Met name een Fit-o-meter werd gebouwd met behulp van lokale functies zoals gebroken stoep en leuningen als kant en klaar fitnessgereedschap.

Architect Ruth Morrow nodigde haar studio uit aan de School of Architecture van de Ulster University in Belfast om het Relimite-paviljoen te gebruiken als uitvalsbasis om contact te maken met de lokale bevolking. De studenten transformeerden het paviljoen in een ad hoc bioscoop.