De watertuin is een waterpartij: een vijver, een netwerk van kanalen en systemen voor het opvangen van regenwater. Dit is een poging om een aquatisch ecosysteem terug te brengen en water opnieuw een plaats te geven in het landschap van het braakland. Bovendien experimenteert het met nieuwe technieken voor waterbehandeling in de stad.

De watertuin benadrukt het belang van biodiversiteit in de stad en is, op kleine schaal, een bron van inspiratie voor de ontwikkeling van het park, voor het stroomgebied van Maelbeek, of voor de stad als geheel.

Dankzij dit experiment is de kwestie van de waterkwaliteit op de voorgrond getreden en een reeks andere experimenten met filtratie en het meten van waterkwaliteitsparameters zijn op deze ruimte ingevoerd.