Het eerste deel van City Mine(d)’s methode

voor het ontwikkelen van Prototypes, Stakeholders genaamd, begint met het in kaart brengen, Mapping, van de belangen die spelen in het gekozen thema. Wat leeft er? Wat is de huidige stand van zaken? Wie is er belangrijk? Welke ruimte iser voor burgerinitiatief ?

Op basis hiervan wordt een doelstelling, Purpose, geformuleerd. In ongeveer 200 woordenbeschrijft dit waarom het prototype wordt gebouwd en wat het probeert te bereiken.

Mapping en Purpose worden daarna gebruikt om meer steun te krijgen. Met behulp van een contact-programma, Involve, worden meer burgers en stakeholders betrokken in het ontwikkelen van het prototype.