De Pacco-test is een slim toestel, bedacht, gebouwd en ontwikkeld door een groep DIY-burgers die meer willen weten over het water om hen heen. Dankzij het gebruik van IOT wil de Pacco-test iedereen in staat stellen om de kwaliteit van wateroppervlaktes in de stad te controleren en te interveniëren in geval van verontrustende veranderingen.

Wat de Pacco-test onderzoekt? Het gebruik van open data voor voor collectief milieubeheer, de decentralisatie van de beslissingen over de commons, de uitwisseling tussen actoren uit verschillende contexten en omgevingen: bewoners, onderzoekers, managers die samenwerken voor een gemeenschappelijk goed.

Website (in french)