Open galerij is een tentoonstellings- en expressieruimte. Het is een muurkrant die op de omheining van de Friche Eggevoort was geïnstalleerd.

Het is tegelijkertijd een ruimte voor de overdracht van lokale kennis, zoals geschiedenis, hydrologie, buurtactiviteiten, enz.en een ruimte van vrije expressie waar allerlei creativiteit kan worden uitgedrukt: foto’s, teksten, tekeningen, prenten, illustraties enz.

Het doel is om een ruimte van informatie en expressie mogelijk te maken, om de Friche Eggevoort zichtbaar te maken, om uit te nodigen tot experiment, om deel te nemen aan bijeenkomsten, om een plek te hebben om opnieuw contact te maken met de geschiedenis(sen) en informeren over projecten in en uit de toekomst.

Met: Marco Schmitt en Gaëlle Clarck + les randonneurs de Wanderlust