Forma zijn twee wandelingen en drie workshops ontstaan vanuit een verlangen om beter inzicht in de Eggervoort Friche in zijn stedelijke context en in de impact van onze kleine initiatieven op de buurt.

Het is een verkenning van de buurt gericht op herontdekken van de toekomst van de stad en de Maalbeek Vallei / Europese wijk door middel van observatie van bebouwde ruimte, geschiedenis en panoramas. Het doel: een subjectieve verzameling van kaarten, afbeeldingen, objecten en ervaringen realiseren om deze met elkaar te confronteren; te delen en nieuwe visies op de vallei te ontdekken.

Twee instrumenten werden gebruikt voor workshops: een interactieve tool (gereedschap ballad link) en een model (een full-scale kleimodel, gevormd door tientallen Brussel), gebruikt als een platform voor discussie en inspiratie voor toekomst van de stad.