De ambitie van Limite Limite om het negatieve imago van de wijk te veranderen, werd al in het begin van het project omgezet een communicatiestrategie. Architect Chris Rossaert werd gevraagd om een opvallend beeld te produceren, wat zich vertaalde in de toren die uitsteekt op straat. Ruim voordat de toren werd gebouwd, werd een impressie breed verspreid: om lokale bewoners te informeren, werd ter plaatse een bord met het beeld opgehangen. Om toe-eigeningen en trots te creëren, werd dit beeld verspreid op postkaarten in de hele regio Brussel.

Ook werd ter plaatse een muurkrant geplaatst, die voorbijgangers informeerde over de stand van zaken van de bouw, samen met andere initiatieven die in de buurt werden genomen.

Op tweemaandelijkse basis werd een lokale krant gepubliceerd in het Nederlands, Frans, Arabisch en Turks. Ieder nummer behandelde een ander onderwerp. Medewerkers varieerden van buurtbewoners en de plaatselijke vrouwenvereniging en lokale winkeliers tot de burgemeesters van St-Joost-ten-Node en Schaarbeek.