2010 Brussel

De Workshopbox is een instrument dat de gebruiker helpt bij
– uitwisseling en discussie in heterogene groepen mogelijk te maken
– het leren kennen van bestaande initiatieven en projecten
– beter begrijpen van de relaties tussen kleine initiatieven en de samenleving
– het creëren van synergiën en samenwerkingen

De workshopbox is een collaboratief spel in de vorm van een doos met daarin:

– een handleiding met de spelregels, die beurtelings door elke deelnemer wordt behandeld,
– sleutelwoorden die de deelnemers helpen zichzelf te presenteren
– lijsten met woorden en diagramblad om prioritaire onderwerpen voor deelnemers te begrijpen
– een prioriteitenlijst om het scala van besproken onderwerpen te visualiseren
– beschrijvingspapier en catcherpapier om de verschillende projecten te begrijpen, inspiratie op te doen en bondgenoten te vinden
– een kalender voor het plannen van toekomstige acties

gebruik:
2010 Stedelijk Platform met 109 deelnemers