2013 Brussel
Tafelkleed is een instrument dat de gebruiker helpt bij:
– het systematisch, interactief en evolutief nadenken over het bedenken van een project
– het vinden van een coherentie tussen projecten en realiteit

Tafelkleed is een hulp bij het bedenken van projecten. Het bestaat uit een grote affiche die in 5 etappes helpt bij het definiëren van de basiselementen van een project: beschrijving, doelstellingen, mensen (beoogd publiek, betrokkenen, onontbeerlijken, in rekenschap te nemen), tijd en ruimte.
De voorgestelde cyclus laat toe om op een systematische manier over een project na te denken, te evolueren in het project en verbeteringen aan te brengen in elke cyclus. Iedere etappe is gelinkt aan andere etappes wat toelaat om voorgestelde ideeën te verbeteren, om de link tussen idee en werkelijkheid te versterken en op die manier vooruitgang te boeken bij het bedenken van een project.

Gebruik
2013 ]pyblik[ Masterclass Brabantwijk
2016 St Luc- atelier Masterclass met studenten van de afdeling design publieke ruimte