Tussen 2011 en 2016 diende een braakliggend terrein in de Brusselse Europawijk als setting voor kleinschalige initiatieven. Het gemeenschappelijk gebruiken van de site werd een experiment in samenwerken en het collectief creëren van een context waarin projecten kunnen groeien tot innovatief werk in de spits van kunst, wetenschap, politiek en ondernemerschap. Wat bij Friche Eggevoort op microschaal wordt geprobeerd, toont later zijn belang voor het Leopoldspark, de Europawijk of zelfs de hele stad.

Forma ~ Mapping Workshops
PUM ~ collectief
Open Gallerij ~ Public art
Verticale Tuinen
Watertuin
Wildernistuinieren
PUM-pit
Properwater-Paviljoen
Pacco-test
Experimenten in Stedenbouw
Atlas ~ expo